FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLYÜNK BIRTOKÁBAN CÉGÜNKTŐL AZ ALÁBBI TERMÉKEK, TERMÉKCSOPORTOK IS MEGVÁSÁROLHATÓK:

  • Benzol
  • Petroléterek, Benzin
  • Telített aciklikus szénhidrogének:
  • n-Hexán,
  • n-Heptán,
  • n-Pentán,
  • i-Oktán ( 2,2,4-Trimetilpentán)
  • Toluol
  • Xilol

A fenti termékek továbbértékesítése speciális jövedéki engedélyhez kötött.

Törvényi hivatkozás:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól