HPLC, LC-MS és UV spektrofotometriás oldószerek

Terméknév Minőség Termékszám Kiszerelések
Aceton HPLC 2435-25 2,5 L
Acetonitril HPLC Super Gradient 2856-25 2,5 L
Acetonitril HPLC 6711-25 2,5 L
Acetonitril LC-MS 9821 2,5 L
1-Butanol HPLC 6724-25 2,5 L
n-Butilacetát HPLC 6723-25 2,5 L
Ciklohexán HPLC 6720-25 2,5 L
1,2-Diklóretán HPLC 6714-25 2,5 L
Diklórmetán HPLC 6726-25 2,5 L
Dietilamin HPLC 6728-25 2,5 L
Dimetil-szulfoxid HPLC 2969-25 2,5 L
N,N-Dimetilformamid HPLC 5362-25 2,5 L
1,4-Dioxán HPLC 6753-25 2,5 L
Dietiléter (BHT-vel stabilizált) HPLC 6727-25 2,5 L
Dietiléter (etanollal stabilizált) HPLC 2854-25 2,5 L
Etilacetát HPLC H078-25 2,5 L
n-Heptán HPLC 5139-25 2,5 L
n-Heptán 95 % HPLC 6750-25 2,5 L
n-Hexán 95 % HPLC 6752-25 2,5 L
1-Klórbután HPLC 6725-25 2,5 L
Kloroform (amilénnel stabilizált) HPLC 4443-25 2,5 L
Kloroform (etanollal stabilizált) HPLC 6754-25 2,5 L
Metanol HPLC Super Gradient 3041-25 2,5 L
Metanol HPLC 6712-25 2,5 L
Metanol LC-MS 9822 2,5 L
Metil-etil-keton HPLC 6206-25 2,5 L
Metil-terc-butiléter HPLC 5398-25 2,5 L
N-Metil-2-pirrolidon HPLC 6392-25 2,5 L
n-Pentán 95 % HPLC 6755-25 2,5 L
n-Pentán 99 % HPLC 6721-25 2,5 L
Petroléter 40-60 C HPLC 6757-25 2,5 L
Piridin HPLC 6730-25 2,5 L
izo-Propilalkohol HPLC 3043-25 2,5 L
n-Propilalkohol HPLC 5351-25 2,5 L
Tetraklóretilén HPLC 6759-25 2,5 L
Tetrahidrofurán HPLC 2858-25 2,5 L
Toluol HPLC 4483-25 2,5 L
2,2,4-Trimetilpentán (i-Oktán) HPLC 6043-25 2,5 L
Víz HPLC 6795-25 2,5 L
Víz LC-MS 9825 2,5 L

HPLC oldószereink UV Spektrofotometriás célra is kiválóan alkalmazhatók!

Reagensek HPLC ionpár kromatográfiás célra

Terméknév, minőség Termékszám Kiszerelések
1-Butánszulfonsav Nátrium-só HPLC célra

http://pub.panreac.com/ds/365769in.htm

365769 25 g
1-Dekánszulfonsav Nátrium-só HPLC célra 367127 25 g
1-Hexánszulfonsav Nátrium-só HPLC célra

http://pub.panreac.com/ds/363428in.htm

363428 25 g
1-Heptánszulfonsav Nátrium-só HPLC célra

http://pub.panreac.com/ds/364897in.htm

364897 25 g
1-Oktánszulfonsav Nátrium-só HPLC célra

http://pub.panreac.com/ds/363995in.htm

363995 10 g

25 g

1-Pentánszulfonsav Nátrium-só HPLC célra

http://pub.panreac.com/ds/364896in.htm

364897 25 g
Tetrabutil-ammónium-hidrogénszulfát HPLC célra

http://pub.panreac.com/ds/363622in.htm

363622 25 g

50 g

500 g